|

|

|

Denmark Chocolate Makers

ADD TO CART

Friis Holm Dark Milk Chocolate Nicaragua 55% Friis Holm Dark Milk Chocolate Nicaragua 55%

$ 20.00

ADD TO CART

Friis Holm Nicaliso 70% Friis Holm Nicaliso 70%

$ 20.00

ADD TO CART

Friis Holm O'Payo Milk Sansho Pepper 50% Friis Holm O'Payo Milk Sansho Pepper 50%

$ 20.00