|

|

|

Non GMO Chocolate

ADD TO CART

Raaka Baking Chocolate Oat Milk Raaka Baking Chocolate Oat Milk

$ 12.50

$ 15.00

ADD TO CART

Atypic Cafe Latte Atypic Cafe Latte

$ 10.00

ADD TO CART

Pralus Pyramide des Tropiques Pralus Pyramide des Tropiques

$ 46.00

ADD TO CART

Pralus Le 100% Madagascar Dark Chocolate Pralus Le 100% Madagascar Dark Chocolate

$ 9.00

ADD TO CART

Pralus Madagascar 75% Pralus Madagascar 75%

$ 9.00

ADD TO CART

Pralus Mini Pyramide des Tropiques Pralus Mini Pyramide des Tropiques

$ 9.00

ADD TO CART

Amedei Napolitains I Fondenti (36 pcs) Amedei Napolitains I Fondenti (36 pcs)

$ 49.50

ADD TO CART

Amedei Napolitains I Cru 70% (36 pcs) Amedei Napolitains I Cru 70% (36 pcs)

$ 48.00

ADD TO CART

Amedei Napolitains I Neri 70% (12 pcs) Amedei Napolitains I Neri 70% (12 pcs)

$ 21.00

ADD TO CART

Amedei Napolitains Porcelana 70% (12 pcs) Amedei Napolitains Porcelana 70% (12 pcs)

$ 25.00

ADD TO CART

Pralus Trinidad 75% Pralus Trinidad 75%

$ 9.00

ADD TO CART

Pralus Chuao 75% Pralus Chuao 75%

$ 10.00

ADD TO CART

Pralus Perou 75% Pralus Perou 75%

$ 9.00

ADD TO CART

Amedei Napolitains I Cru 70% (12 pcs) Amedei Napolitains I Cru 70% (12 pcs)

$ 17.50

ADD TO CART

Amedei Napolitains Chuao 70% (12 pcs) Amedei Napolitains Chuao 70% (12 pcs)

$ 20.00

ADD TO CART

Pralus Caracas 75% Pralus Caracas 75%

$ 9.00

ADD TO CART

Heinde & Verre Aged Noble Bali Dark 71% Heinde & Verre Aged Noble Bali Dark 71%

$ 9.50

ADD TO CART

Heinde & Verre Creamy Bali Milk 55% Heinde & Verre Creamy Bali Milk 55%

$ 9.50

ADD TO CART

Heinde & Verre Vibrant Peru White 37% Heinde & Verre Vibrant Peru White 37%

$ 10.00

ADD TO CART

Heinde & Verre Vegan Noble Bali Mylk 55% Heinde & Verre Vegan Noble Bali Mylk 55%

$ 9.50

ADD TO CART

Heinde & Verre Bold Brazil Dark 71% Heinde & Verre Bold Brazil Dark 71%

$ 9.50

ADD TO CART

Heinde & Verre Balmy Brazil Dark Milk 62% Heinde & Verre Balmy Brazil Dark Milk 62%

$ 9.50

ADD TO CART

Raphio Ecuador 102% Raphio Ecuador 102%

$ 9.50

ADD TO CART

Raaka Pink Sea Salt 71% Raaka Pink Sea Salt 71%

$ 6.50

ADD TO CART

Raaka Bourbon Cask Aged 82% Raaka Bourbon Cask Aged 82%

$ 6.50

ADD TO CART

Raaka Banana Foster 66% Raaka Banana Foster 66%

$ 6.50

ADD TO CART

Endorfin Dark Turkish Coffee 60% Endorfin Dark Turkish Coffee 60%

$ 6.50

ADD TO CART

Raaka Maple & Nibs 75% Raaka Maple & Nibs 75%

$ 6.50

ADD TO CART

Endorfin Golden Mylk 40% Endorfin Golden Mylk 40%

$ 6.50

ADD TO CART

Raaka Green Tea Crunch 66% Raaka Green Tea Crunch 66%

$ 6.50

ADD TO CART

Endorfin Dark Pamplemousse 54% Endorfin Dark Pamplemousse 54%

$ 6.50

ADD TO CART

Endorfin Absinthe Dark 70% Endorfin Absinthe Dark 70%

$ 6.50

ADD TO CART

Endorfin Dark Coconut Cream 54% Endorfin Dark Coconut Cream 54%

$ 6.50

ADD TO CART

Raaka Cacao Powder 100% Raaka Cacao Powder 100%

$ 11.50

ADD TO CART

Endorfin Dark & Salty 82% Endorfin Dark & Salty 82%

$ 6.50

ADD TO CART

Raaka Baking Chocolate Maple Dark 75% Raaka Baking Chocolate Maple Dark 75%

$ 15.00

ADD TO CART

Raaka Oat Milk 58% Raaka Oat Milk 58%

$ 6.50